Musikservice Sweden AB är en av Sveriges största distributörer av film och musik i form av CD-skivor, Vinyl,
DVD-film och Blu-ray.
Våra produkter finns representerade i över 1.500 olika butiker i hela Sverige.